دونیت کد JD109 والیوین کد JO108

دونيت به سنگي گفته مي شود که 95 درصد آن از اوليوين تشکيل شده است . اين سنگ با ارزشترين سنگ از نظر اقتصادي براي استخراج اوليوين است.اوليوين کاني نسبتاً رايج در داخل سنگهاي آذرين دروني و خروجي بازيک و اولترابازيک نظير گابرو، بازالت، پريدوتيت و دونيت است .
نام اوليوين از رنگ سبز زيتوني آن گرفته شده است . پريدوت نام قديمي گونه هاي اوليوين مي باشد . ترکيب شيميايي کلي اوليوينها به صورت 2Sio4 (Mg,Fe) است. سختي آنها بين 6.5 تا 7 مي باشند و در صنایع نسوزو دیرگدازها شامل آجر نسوز و جرم نسوز و غیره کاربرد دارد.