توليد متنوع مواد معدنی فلزی و غيرفلزی

چرا ژاو؟

معادن متنوع فلزی و غیر فلزی

تولید و فرآوری و عرضه مواد معدنی متنوع فلزی و غیرفلزی

کارخانه فرآوری مواد معدنی

پرعیارسازی مواد معدنی فلزي و غیرفلزی

واحد کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت  مجهزبه بهترین تجهیزات داخلی و خارجی  و ارسال بار کاملا یکنواخت به کارخانه ها

واحد تحقیق و توسعه

توسعه واحدهای تحقیق و توسعه و فروش و شناسايي کاربردهاي متنوع مواد معدنی براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر

پشتیبانی محصول

مدیریت و بازدید دوره ای متخصصین از دپوهای مواد معدنی فلزی و غیرفلزی موجود در کارخانه مشتری.

متصل به شبکه حمل و نقل

بارگیری آسان و سریع از معادن به کارخانه ها

Zhav international process © 2021