زهری

نام معدنزهری
محصولمس اکسیدی
آدرسخراسان جنوبی – بیرجند – نهبندان
شماره پروانه بهره برداري30645
مصارفصنعت لوله و میله های مسی – صنعت کابل سازی (رادیاتورها و مفتول های مسی)
دسترسيجاده آسفالت – 2 کیلومتر خاکی