شيلان آباد

نام معدنشيلان آباد
محصولفلدسپات سديک
آدرساستان کردستان – سقز – شيلان آباد
شماره پروانه بهره برداري120/42050
مصارفکاشی و سرامیک – چینی بهداشتی – آجر نسوز نما
دسترسيجاده کاملا آسفالت تا محل معدن