کله جوب

نام معدنکله جوب
محصولفلدسپات سديک پتاسيک – سيليس
آدرساستان مرکزي – شازند – زاليان
شماره پروانه بهره برداري1412
مصارفکاشی و سرامیک – چینی بهداشتی – آجر نسوز نما
دسترسيجاده کاملا آسفالت تا محل معدن