سرولايت

نام معدنسرولايت
محصولپوزولان
آدرساستان خراسان رضوي – نيشابور – سرولايت
شماره پروانه بهره برداري166194
مصارفصنعت سیمان -بالابردن مقاومت اسیدی و قلیایی و فیزیکی
دسترسيجاده کاملا آسفالت تا محل معدن