گلوجه

نام معدنگلوجه
محصولکائولن
آدرساستان آذربايجان شرقي – بستان آباد – گلوجه
شماره پروانه بهره برداري1936
مصارفکاشی و سرامیک – چینی بهداشتی – آجر نسوز نما
دسترسيجاده کاملا آسفالت تا محل معدن