فلدسپات سدیک کد jf104

فلدسپات ها مهمترین کانی های سنگ های آذرین محسوب می شوند و به سه گروه سدیک ، پتاسیک و کلسیک تقسیم بندی می شوند. آلبیت فلدسپات نوع سدیک است، که به سبب دمای ذوب پایین و چسبندگی کم در تهیه انواع لعاب ها در صنایع سرامیک و صنعت شیشه کاربرد دارد.این کانی در صنایع رنگ سازی و لاستیک سازی به عنوان پرکننده به مصرف می رسد و همچنین به میزان کمتری به عنوان ساینده و در مواردی تمیزکننده به کار می رود.