میکا کد JM106

میکا به کانی های آلومینیوم سیلیکاتی گفته می شود که به صورت ساختار فلس مانند و ورقه ای در طبیعت وجود دارند وچون در روسیه قدیم (موسکویMuscovy) به جای شیشه مصرف داشته است ،از این رو به آن موسکویت گفته اند میکا دارای انواع مختلفی مانند موسکویت، بیوتیت ، زینوالدیت  ، لپیدولیت ، فلوگوپیت و غیره می باشد که کاربرد میکا در صنایع مختلف نفت و گاز (حفاری چاه ها) والکترونیک ( الکترود سازی) و تولید رنگ متالیک و در عایق های حرارتی (ورق های نسوز و پوشش های حرارتی) وصنایع لنت و کلاچ و صنایع هوافضا و ماهواره ها و رادارها و غیره می باشد.