کبوترکوه

نام معدنکبوترکوه
محصولبنتونیت
آدرسخراسان رضوی – گناباد -کبوترکوه
شماره پروانه بهره برداري191281
مصارفکاشی و سرامیک
دسترسيجاده کاملا آسفالت تا محل معدن