شرکت ژاو دارای محصولات متنوع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی متناسب با بازار مصرف می باشد.این شرکت پیشرو در زمینه تامین مواد خام و فرآوری شده برای صنایع مختلف کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتی ، چینی مظروف ، آجر نسوزنما و صنایع سیمان می باشد.  

Zhav international process © 2021