توتک

نام معدنتوتک
محصولکرومیت (Fe,Mg)Cr2O4
آدرساستان خراسان جنوبی – سربیشه
شماره پروانه بهره برداري15412
مصارففلز کروم – متالورژی – دیرگداز – فولاد سازی
دسترسيجاده آسفالت – 1 کیلومتر خاکی